28-Canada-immigration

طبقه بندی ملی مشاغل کانادا (NOC)

سیستم طبقه بندی برای توصیف مشاغل کانادا را سیستم طبقه بندی مشاغل ملی (NOC) می نامند که هر ساله مورد بررسی اداره مهاجرت کانادا قرار گرفته و هر پنج سال یکبار به روز می شود تا اطمینان حاصل شود که متناسب با بازار کار باشد. همچنین هر ۱۰ سال یکبار بر روی این سیستم تغییرات اساسی انجام می شود . بطور مثال نسخه جدید این سیستم که بزرگترین ارتقاء از سال ۲۰۱۱ است ، در ماه گذشته در نشریه NOC 2021 منتشرگشت.

طبق اخبار مهاجرت به کانادا در پاییز ۲۰۲۲، سیستم مهاجرت کانادا در طبقه بندی مشاغل تجدید نظر خواهد کرد.این تغییرات بر تقاضای برخی متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق کارو برنامه  اقتصادی  تأثیر می گذارد ، اگرچه دولت فدرال هنوز اعلام نکرده است که درخواست اقامت چه نوع متقاضیانی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

همچنین اداره مهاجرت کانادا بر این قرار است که سیستم طبقه بندی مشاغل ۲۰۲۱  را در “پاییز ۲۰۲۲” اجرا کند واز آن پس سیستم جدیدی بنام TEER که براساس چهار مهارت کارآموزی ، تحصیلات ، تحربه و مسئولیت است جایگزین سطوح مهارت سیستم  قبلی NOC خواهد شد.

عناوین شغلی سیستم طبقه بندی مشاغل ملی کانادا در ۵۰۰ گروه شغلی، ۴ سطح مهارتی و ۱۰ گروه شغلی بزرگ، سازماندهی شده است که به بیان برخی از آنها میپردازیم:

گروه‌های شغلی بزرگ درطبقه بندی ملی مشاغل (NOC):

این گروه ها  بر اساس نوع کار و یا حوزه‌ی فعالیت شغلی دسته‌بندی می شوند  و به بیانی ساده نشان دهنده تجربه ای است که فرد متقاضی برای ورود به یک شغل مورد نیاز دارد است.بنابراین متقاضیان باید نشان دهند که تجربه کاری در سیستم طبقه بندی مشاغل که تحت یکی از گروه های شغلی بزرگ زیر قرار می‌گیرد را دارند:

۱-  NOC 0 مشاغل نوع ۰ معمولاً ماهیت مدیریتی دارند.

۲- NOC A مشاغل با مهارت نوع A حرفه ای هستند و معمولاً به مدرک دانشگاهی نیاز دارند. 

۳- NOC B مشاغل با مهارت B مشاغل حرفه ای هستند که معمولاً به دیپلم کالج یا آموزش به عنوان کارآموز نیاز دارند.

قابل ذکر است که براساس این سیستم، اولین رقم هر کد شغلی، نشان دهنده گروه شغلی بزرگ است. بطور مثال عدد ۰ نشان دهنده ی مشاغل مدیریتی است .

سطح مهارت در طبقه بندی ملی مشاغل (NOC):

دسته بندی دیگری در طبقه بندی مشاغل ملی کانادا، نیز وجود دارد که بر اساس آن طبقه بندی مشاغل بر پایه ی سطح آموزش و تحصیلات مورد نیاز برای اشتغال در آن شغل میباشد. در این تقسیم بندی به طور کلی ۴ سطح مهارتی A، B، C، D وجود دارد که رقم دوم کد شغلی نشان دهنده ی  سطح مهارتی مشاغل است که عبارتند از :

A-رقم دوم کد شغلی ۰ یا ۱:برای سمت‌های مدیریتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد مانند پزشکی ، دندانپزشکی

B-رقم دوم کد شغلی ۲ یا ۳: شامل مشاغلی است که معمولاً به آموزش دانشگاهی، آموزش تخصصی و یا آموزش کارآموزی نیاز دارند مانند سرآشپز

C-رقم دوم کد شغلی ۴ یا ۵ : مشاغلی که معمولا به آموزش متوسطه و یا آموزش تخصصی شغلی نیاز دارند مانند راننده کامیون

D-رقم دوم کد شغلی ۶ یا ۷:مشاغلی که نیاز به آموزش شغلی دارند مانند کارکنان خدماتی

دلایل تغییرسطح مهارت در طبقه بندی ملی مشاغل (NOC)

همانطور که در بالا گفته شد قرار است به جای رویکرد فعلی طبقه بندی  ملی مشاغل بر اساس سطح مهارت در چهار گروه A,B,C,D ، دولت کانادا مشاغل را بر اساس سیستم جدید کارآموزی ، تحصیلات ، تجربه و مسئولیت ها (TEER) در ۶ گروه ۰,۱,۲,۳,۴,۵ طبقه بندی کند .دلایل این تغییر عبارتند از : 

اول ، تعریف مشاغل در “سطح مهارت” گیج کننده است ، زیرا سیستم NOC بر شغل تمرکز می کند و نه مهارت اما  سیستم TEER بر تحصیلات و تجربه مورد نیاز برای کار در یک شغل خاص متمرکز خواهد بود. 

دوم اینکه سیستم طبقه بندی NOC قبلی تقابل غیر واقعی مهارت سطح بالا و سطح پایین را نشان می دهد  در حالی که باید تصویر دقیق تری از مهارت هایی که یک شغل لازم دارد از آن کشیده شود .

در سیستم جدید TEER دارای ۵۱۶ شغل بیشتراز  NOC 2016 افزایش یافته است که مشاغل جدید عمدتا بر اساس زمینه های نوظهور در علم داده، امنیت سایبری و موارد دیگر ایجاد شده اند.

نتیجه:

و سخن آخر ، هدف تیم USPVS از انتشار این مقاله آشنایی شما با سیستم طبقه بندی مشاغل ملی (NOC) است. امید است این مقاله  در مسیر کسب اطلاعات اولیه ی مهاجرت به کانادا مفید واقع شود .

اگر قصد دارید به کانادا مهاجرت کنید و هنوز در انتخاب روش مهاجرت تعلل دارید، اولین قدم را برداشته و  به ما ایمیل بزنید ، ما شرایط شما را دقیق بررسی کرده وشما با دریافت بهترین مشاوره مهاجرت؛ گامی مهم بسوی رسیدن به هدفتان برداشته اید.

اولین قدم تا کانادا با اولین تماس

مراجع اصلی:

۱- ShelbyThevenot &Kareem El-Assal (October 20,2021)Canada has introduced NOC 2021. What will it mean for immigrants in 2022?

https://www.cicnews.com/2021/10/canada-has-introduced-noc-2021-what-will-it-mean-for-immigrants-in-2022-1019367.html#gs.e7av86

۲- Admin.(October 21,2021).Canada has introduced NOC 2021. What will it mean for immigrants in 2022?Immigration Visa

https://foreignfocus.in/immigration-visa/canada-has-introduced-noc-2021-what-will-it-mean-for-immigrants-in-2022/

۳-Robynn Farrell,( November 3, 2021).Canadian Immigration: Big Changes Set for NOC in 2022

https://canadianvisa.org/blog/news/canadian-immigration-big-changes-set-for-noc-in-2022

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.